Oleh : Hafidzah Fatma Gardilla Di kaki seribu langit Terhimpun berlapis lazuardi Disanalah para serdadu Tuhan bergerak Mengikuti titah tuannya Menebar biji-biji rahmat Mentibakan pesan untuk utusan Menarik janji kekekalan Hingga menjemput nyawa berkadar Padahal percakapan-percakapan mereka telah didengarkan Siapa yang peduli dan egois pada diri Mendebat persengketaan cerita…