Suatu ketika Imam Hasan Al-Bashri dalam majelis pengajiannya di masjid yang berada daerah Basrah (Irak) pada awal abad ke-8 M / 2 H, ditanyakan oleh salah satu muridnya mengenai pendapat sang guru terhadap seseorang yang melakukan dosa besar. Sebelum menjawab pertanyaan sang murid, tiba-tiba Washil bin Atha’ yang juga…